اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص تغيير تاريخ برگزاري آزمون ‌تخصصي‌ و مصاحبه رشته نيمه‌متمركز مجسمه‌سازي (كدهاي 20092 و 20458) دوره‌هاي ‌