هشدار سازمان سنجش به کنکوری‌ها / مراقبت تبلیغات انتخاب رشته باشید!